Pozostałości parku dworskiego

Zapraszamy do spacerów w pozostałość parku dworskiego z pomnikami przyrody (3 dęby-obwód 420-470 cm oraz sosna-370 cm)